Wendie Knies

Mijn naam is Wendie Knies. Ik heb ruime ervaring in verschillende sectoren van de zorg; ik heb zowel ambulant als klinisch gewerkt. Door lang te hebben gewerkt als maatschappelijk werker in de verslavingszorg heb ik een gedegen kennis opgebouwd over verslaving, psychiatrie, verstandelijke beperking en daaraan gerelateerde problemen als woonoverlast, schulden en zingevingsvragen. Naast mijn werk als mentor werk ik ook een dag per week als praktijkondersteuner GGZ bij een huisartspraktijk in de Achterhoek. Dit werk zorgt voor vergroting van kennis en ervaring met problemen op diverse leefgebieden.

In mijn werk als mentor kan ik deze kennis combineren met mijn in oprechte interesse in mensen, mijn betrokkenheid en mijn streven om mijn client zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik werk vanuit samenwerking, vanuit de wensen en behoeften van mijn client. Als mentor is het mijn taak om te kijken naar wat kan, rekening houdend met de wensen  van de client en de mogelijkheden van het zorgveld. Werken als mentor zie ik als zoveel mogelijk achter de client staan om zo diens zelfstandigheid te vergroten, naast de client te staan om samen doelen te behalen en zo nodig voor de client te staan om diens belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Het tot stand brengen of juist behouden van de gevraagde kwaliteit van leven is en blijft daarbij altijd de leidraad.