Mentoren Collectief Achterhoek

Het Mentoren Collectief Achterhoek (MCA) is een samenwerkingsverband van zes professionele mentoren.

Andrea Jonker, 2Entity - Deventer
Friona Brinkerhof, BeHulpSaam – Borculo
Marian van Huet, De Roos Mentorschap – Silvolde
Wendie Knies, Knies Mentorschappen – Dinxperlo
Mariska Rouwhorst, Sta Sterk Mentorschap - Groenlo
Yvonne Veens, Yvonne Lifecoaching – Doesburg

Wij hebben elkaar in het werkveld leren kennen en hebben ons in 2020 verenigd in het Mentoren Collectief Achterhoek (MCA).
Met het MCA willen wij, met behoud van onze eigen identiteit, de kwaliteit van ons werk en de continuïteit waarborgen. Ook vinden wij het belangrijk het professionele mentorschap op de kaart te zetten.

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van professionele mentoren en zijn als mentor erkend door het Landelijk Kwaliteitsbureau voor Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (CBM).
Daarnaast zijn we allemaal lid van een beroepsvereniging.
U kunt de link volgen naar de site van de beroepsverenigingen:
Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Mentoren (NBPM)
en de Vereniging Wettelijk Vertegenwoordigers (HORUS)

Waarom dit collectief?

Als zelfstandig mentor werken wij grotendeels alleen. Om kritisch te blijven op de eigen manier van werken is het goed om hier met elkaar over in gesprek te zijn. Daarom organiseren we minimaal één keer per kwartaal een intervisiebijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken we casussen, ethische dillema’s en de ontwikkelingen in de zorg op het gebied van wet- en regelgeving, die van invloed zijn op ons werk en het welzijn van onze cliënten. Op deze wijze blijven wij in ontwikkeling op kennis, werkwijze, houding en gedrag; dit komt onze professionaliteit ten goede. Doel is onze cliënten optimaal te ondersteunen.

Waarneming

We hebben als collectief een gezamenlijke waarnemingsregeling, waarbij we elkaar tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte en vakanties vervangen. Hierdoor is de bereikbaarheid van de mentoren in het collectief gewaarborgd en kunnen de cliënten van alle mentoren er zeker van zijn dat het mentorschap ten alle tijde door gaat.

Activiteiten van het collectief

Deelnemen aan scholing
Intervisie
Waarneming
Informatiepunt inzake mentorschap