Yvonne Veens

Toen ik in 2017 door de Rechtbank benoembaar gesteld werd en als mentor aan de slag ging, was dat een logische vervolgstap op hetgeen ik daarvoor gedaan had; ik heb ruime ervaring opgedaan binnen de commerciële en non-profit sector. Ik kreeg het vooral naar mijn zin toen ik binnen het Sociaal Domein (gemeentelijke sociale dienst, Wmo en gevangeniswezen) aan de slag ging als trainer/consulent.

Door de jaren heen heb ik ervaren dat het mijn passie is om mensen bij te staan en te begeleiden op cruciale en moeilijke momenten in hun leven. Ik vind het van betekenis  dat ik  ‘die steun in de rug kan zijn’ zodat iemand weer verder kan. Ik werk met mensen met een verstandelijke- of geestelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, een dementieel beeld en/of psychisch/psychiatrische aandoeningen.
Wat zij allemaal gemeen hebben, is dat ze geen netwerk (meer) hebben om hen bij te staan.

Doorzetten, de weg en de regels kennen, een groot rechtvaardigheidsgevoel en oprechte interesse in mensen helpen mij om de mentor te zijn die ik wil zijn: verantwoordelijk, integer en betrokken.
Op die manier kom ik op voor de belangen van mijn cliënten.

logo Yvonne Lifecoaching

Yvonne Veens
Putpad 3
6981 AK Doesburg
06 - 22 87 47 40
yvonneveens@gmail.com
yvonnelifecoaching.nl

Yvonne