Mentorschap

Mentorschap gaat over regie voeren, beslissingen nemen en opkomen voor belangen die te maken hebben met uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Het gaat niet over financiën. Daarvoor kan een bewindvoerder aangesteld worden.
De benoeming van zowel de mentor als de bewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.

Als u geen familie of andere betrokken mensen in uw omgeving heeft die over deze belangen kunnen waken, kan een mentor aangesteld worden. Mentorschap is voor ‘mensen die zichzelf, nu of in de toekomst minder goed kunnen redden.’

Vaak voorkomende situaties waarin mentorschap wordt ingesteld:
Voor mensen:

  • met een verstandelijke of geestelijke beperking
  • met een stoornis in het autistische spectrum (ASS)
  • met gedragsproblemen
  • met dementie
  • met psychisch/psychiatrische aandoening
  • met ziekte en/of lichamelijke beperking
  • die beschermd wonen
  • die begeleid wonen
  • die in een verpleeg-verzorgingshuis of in een instelling wonen

Heeft u of een familielid mentorschap nodig?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact op te nemen.

Wat mag u verwachten?

Dat een mentor optreedt als uw regisseur en verslag uitbrengt aan de kantonrechter over de werkzaamheden. Dat is een wettelijk voorschrift. Uw mentor maakt bezoekverslagen en legt afspraken vast.  Een mentor heeft geheimhoudingsplicht. U mag uw dossier op verzoek altijd inzien.

Aanmelden voor mentorschap

Schrikt u niet terug voor het invullen van de aanvraagformulieren, maar neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken.
Als u dat wilt, kunnen we daarna een kennismakingsgesprek plannen. U kunt hier klikken voor antwoorden op veel gestelde vragen over het mentorschap.